Деканот Дујовски денес 14 ноември оствари средба со д-р Ромео Дробаров, кој преку Договор за донација на Факултетот за безбедност му донираше

image_url

Деканот Дујовски денес 14 ноември оствари средба со д-р Ромео Дробаров, кој преку Договор за донација на Факултетот за безбедност му донираше

Деканот Дујовски денес 14 ноември оствари средба со д-р Ромео Дробаров, кој преку Договор за донација на Факултетот за безбедност му донираше 30 примероци од книгата “Политиката и ефикасноста на ЕВРОПОЛ во полициската соработка при превенција и справување со организираниот криминал”. Книгите веќе се достапни за студентите и вработените во Факултетот за безбедност.

Blog Attachment