ВЕКТОР – Алатка за виртуелно собирање докази за идентификација и онеспособување неексплодирани убојни средства

image_url

ВЕКТОР – Алатка за виртуелно собирање докази за идентификација и онеспособување неексплодирани убојни средства

Почеток на проектот ВЕКТОР од НАТО СПС програмата (2020-2022)

За повеќе кликнете на документите во прилог

МК VECTOR

The implementation of the VECTOR project has started

EN VECTOR


Иницијален состанок во Министерството за внатрешни работи

За повеќе кликнете на документите во прилог

ИНИЦИЈАЛЕН СОСТАНОК ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

МК VECTOR

INITIAL MEETING IN THE MINISTRY OF INTERIOR

EN VECTOR


ИНИЦИЈАЛЕН СОСТАНОК ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

 

За повеќе кликнете на документите во прилог

ИНИЦИЈАЛЕН СОСТАНОК ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

МК VECTOR

INITIAL MEETING IN THE PROTECTION AND RESCUE DIRECTORATE

EN VECTOR

________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАТИВЕН СОСТАНОК СО ДЕКАНОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

 INFORMATION MEETING WITH THE DEAN OF FACULTY OF SECURITY – SKOPJE

________________________________________________________________________________________________

ОНЛАЈН НАУЧНО-СТРУЧНА РАСПРАВА

ОНЛАЈН НАУЧНО-СТРУЧНА РАСПРАВА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

За повеќе кликнете МК ВЕКТОР

________________________________________________________________________________________________

КАМПАЊА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПАСНОСТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА (НУС) 11.02.2021 година

За повеќе кликнете МК ВЕКТОР

________________________________________________________________________________________________

МЕДИУМСКО ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КАМПАЊАТА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПАСНОСТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА (НУС)

 

За повеќе кликнете МК ВЕКТОР

________________________________________________________________________________________________

СТРУМИЦА – КАМПАЊА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПАСНОСТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА (НУС)

 

 

За повеќе кликнете МК ВЕКТОР

________________________________________________________________________________________________

КИЧЕВО И ТЕТОВО – КАМПАЊА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПАСНОСТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА (НУС)

За повеќе кликнете МК ВЕКТОР

________________________________________________________________________________________________

AЛФА ПИЛОТ ТЕСТИРАЊЕ НА ВЕКТОР

На Факултетот за безбедност – Скопје како партнер во меѓународниот проект ВЕКТОР, финансиски поддржан од НАТО СПС програмата, на 02, 07 и 23 јуни 2021 година, се спроведоа неколку проектни активности за тестирање на алатките.

За повеќе кликнете МК ВЕКТОР

Blog Attachment